Nhập thông tin

Sử dụng trình duyệt của máy để điền. Ấn vào dấu 3 chấm góc phải chọn: "Mở bằng trình duyệt...". Nếu đăng ký xong không hiện thông báo vui lòng điền lại không upload ảnh. Ảnh cập nhật sau

시험명칭
Đợt thi
시험수준
Loại thi
위치
Địa điểm thi
사진
Ảnh
Làm đúng như trong thông báo. Click xem quy định về ảnh tại đây
이메일
E-MAIL
@
영문성명
Tên Tiếng Việt Không dấu
영문성명
Tên Tiếng Hàn
생년월일
Ngày tháng năm sinh
  
  
  
성별
Giới tính
주민번호
Số CMT,CCCD hoặc Hộ chiếu
모바일
Số điện thoại
Chỉ nhập số KHÔNG nhập dấu cách, các ký tự chấm, gạch, ngoặc...
주소
Địa chỉ
Nhập ngắn gọn, đơn giản
신분증 발행일
Ngày cấp CMTND, CCCD, HC
  
  
  
Chú ý: Phải nhập đúng ngày cấp như trên CMT, CCCD, Hộ chiếu được sử dụng và upload ảnh dưới đây.
Nếu CMT, CCCD phải chụp rõ 2 mặt, sắc nét xong upload vào bên dưới
Nếu là HC chụp mặt thông tin đầy đủ của HC và upload vào cả 2 dòng.
여권 사본이나 주민증 사본
Thí sinh upload ảnh chụp chứng minh thư hoặc ảnh chụp hộ chiếu
신분증 뒷면
Upload ảnh mặt sau của CMTND
Hủy đăng ký