[Thầy Béo – Choi Wonseok] – Tài liệu 아,어 요 [hws] Bài 1 아,어 요 NEW   KHÓA HỌC ONLINE SƠ CẤP 1 NHẬP MÔN 100% giảng dạy bởi thầy Choi Wonseok ( Trưởng khoa tiếng Hàn ) sẽ mang đến tận nhà các bạn thấy 1 “thế giới” mới – mở ra những trang cơ