Hướng dẫn: BƯỚC 1 : ĐĂNG NHẬP VÀO WEBSITE: TOPIKHANOI.COM VÀO PHẦN: ĐĂNG KÝ Bước 2: Sẽ hiện ra 3 ô với nội dung tương ứng: step 01 – lựa chọn địa điểm, step 02 – Nhập thông tin, step 03 – kiểm tra lại thông tin. Sau khi bạn lựa chọn xong địa điểm thi