Chuyên mục: THÔNG TIN KỲ THI TOPIK

Các mẫu câu hỏi hay gặp trong kì thi Topik sơ cấp

Các mẫu câu hỏi hay gặp trong kì thi Topik sơ cấp : [1~2]<보기>와 같이 그림을 보고 ( )에 알맞은 것을 고르십시오. Hãy nhìn tranh và chọn câu đúng điền vào chỗ trống. [3~5]<보기>와 같이 밑줄 친 부분과 반대되는 뜻을 가진 것을 고르십시오. Hãy chọn câu có nghĩa trái ngược với phần gạch chân. [6~8]<보기>와 같이

6 CẤP ĐỘ TRONG TOPIK

Hằng năm, các kỳ thi năng lực tiếng Hàn TOPIK được Viện giáo dục Quốc gia Hàn Quốc tổ chức. TOPIK sẽ là điều kiện giúp Du học sinh Việt nam có được visa du học Hàn Quốc. Và việc đạt được mức độ hay khả năng tiếng Hàn, được xác định qua các cấp

TOPIK VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

1. TOPIK LÀ GÌ ? TOPIK là chữ viết tắt của 한국어능력시험 (Kỳ thi năng lực tiếng Hàn– 韓國語能力試驗 TOPIK; Test of Proficiency in Korean), do Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức hằng năm, đối tượng là những người nước ngoài hoặc những kiều bào Hàn Quốc sử dụng tiếng